Webbplatsens överlägg

Övriga publikationer

Nedan listas samtliga publikationer i alfabetisk ordning.

Kullman L. & Öberg L. 2006. Fjällvärld i förvandling – klimatförändringens effekter på fjällens växtliv. Jämten 100: 83-91.

Kullman L. & Öberg L. 2009. Post-Little Ice Age tree line rise and climate warming in the Swedish Scandes: a landscape ecological perspective Journal of Ecology 97(3), 415-429.

Kullman L. & Öberg L. 2012. Smältande glaciärer och urgamla granar – nya källor till kunskap om fjällens vegetationshistoria. Tidskriften Markkontakt 1, 1-11.

Kullman L. & Öberg L. 2013. Melting glaciers and ice patches in Swedish Lapland provide new insights into the Holocene arboreal history. Geo-Öko 33, 121-146.

Kullman L. & Öberg, L. 2015. New aspects of high-mountain palaeobiogeography – a synthesis of data from forefields of receding glaciers and ice patches in the Tärna and Kebnekaise Mountains, Swedish Lapland. Arctic 68, 141-152.

Kullman L. & Öberg L. 2016. Historical performance of an outlying subarctic spruce (Picea abies) population in northern Swedish Lapland. International Journal of Information Research and Review 3 (2), 1863-1872.

Kullman L. & Öberg L. 2018. Fjällbjörkskogen – vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog. Books on Demand GmbH, Stockholm.

Kullman L. & Öberg L. 2018. A one hundred-year study of the upper limit of tree growth (Terminus arboreus) in the Swedish Scandes – Updated and illustrated change in an historical perspective. International Journal of Research in Geography 4(3),10-35. 

Kullman L. & Öberg L. 2018. Fjällens tallar – 10 000 års klimathistoria. Books On Demand GmbH. 

Kullman L. & Öberg L. 2019. Fjällens granar – tidiga invandrare och enastående överlevare. Books On Demand GmbH. 

Kullman L. & Öberg L. 2019. Smältande glaciärer – forna tiders klimat, träd och skogar. Books On Demand GmbH. 

Kullman L. & Öberg L. 2019. Helags & Sylarna – klimatförändringar i storslagna fjäll. Books On Demand GmbH. 

Kullman L. & Öberg L. 2020. Levande fjäll i ett föränderligt klimat. Books On Demand GmbH. 

Kullman, L. & Öberg, L. 2020. Shrinking glaciers and ice patches disclose megafossil trees and provide a vision of the Late-glacial and Early post-glacial subalpine/alpine landscape in the Swedish Scandes – review and perspective. Journal of Natural Sciences 8(2), 1-15.

Kullman, L & Öberg, L. 2020. The recent history of subalpine krummholz pines (Pimus sylvestris) in the Swedish Scandes. International Journal of Research in Geography 6(1), 16-28.

Kullman, L. & Öberg, L. 2021. Blatant pine (Pinus sylvestris) reclamation of treeline territory lost during the Little Ice Age-an aerial perspective in a warmer climate, depicted in the Swedsih Scandes. Geo-Öko 42, 39-61.

Kullman, L. & Öberg, L. 2022. Treeline ecotone progression and stability: time series analysis of individual photographic data 1973-2021 in the Swedish Scandes. European Journal of Applied Sciences 10(2), 468-498.

Kullman L. & Öberg L. 2023 Trädgränsen – en hot spot för klimatförändringar. Books On Demand GmbH.  

Öberg L. 1992. En tur utan tur. Polarhunden 1992(3), 8-14, 1992(5), 20-25, 1993(1), 6-11.

Öberg L. 1999. Trädgräns- och fjällhedsdynamik i Sånfjällsområdet (Härjedalen) – belyst med upprepad fotogrfering. Examensarbete i biologi D, 20 p. Institutionen för Biologi, Miljö- och Geovetenskap (BMG). Umeå universitet. 56 sid.

Öberg L. 2000. Träd- och skogsgränsens struktur på Gråsidan, Sånfjället (Härjedalen) – belyst med upprepad fotografering och analyserad med GIS i kombination med DGPS. Examensarbete i naturgeografi C, 10 p. Institutionen för Biologi, Miljö- och Geovetenskap (BMG). Umeå universitet. 41 sid.

Öberg L. 2001. Lågalpina fjällhedars förändring och utveckling – en litteraturstudie i olika tidsskalor baserad på geoekologiska undersökningar i svenska Skanderna. Examensarbete i naturgeografi D, 10 p. Institutionen för Biologi, Miljö- och Geovetenskap (BMG). Umeå universitet. 43 sid.

Öberg L. 2002. Trädgränsdynamik i Sånfjällsområdet, Härjedalen. Svensk Botanisk Tidskrift, 3–4,177–185.

Öberg L. 2004. Livet i kylan eller; Den bistra verkligheten. Om utomhusundervisning (outdoor education) med bakgrundshistorik och med en konkret undervisningsplanering i vinterekologi för elever i grundskolans år 7. SÄL-utbildningen, grundskollärarutbildningen. Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Examensarbete i pedagogik, 5 p. 71 sidor.

Öberg L. 2004. Sånfjällets nationalpark. Broschyr. Länsstyrelsen Jämtland. 54 sid.

Öberg L. 2005. Sånfjället – med brunbjörnar bland skvalrännor och sadelskåror. Svenska Fjällklubbens tidskrift Fjället 2, 18-25.

Öberg L. 2008. Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen. En metodstudie för långsiktig miljöövervakning. Länsstyrelsen Jämtlands län, Miljöövervakningsfunktionen, Avdelningen Miljö och Fiske. Rapport 2008:1. 76 sid. ISSN 1654-4269.

Öberg L. (red.) 2009. I hjärtat av Härjedalen – Sonfjället. Jamtli Förlag 168 sidor.

Öberg L. (red.) 2009. The heart of Härjedalen – Sonfjället/Im Herzen Härjedalens. Jamtli Förlag 168 sidor.

Öberg L. 2009. Kärlväxtflorans dynamik och stabilitet. En metodstudie för långsiktig övervakning av toppfloran i Jämtlandsfjällen. Länsstyrelsen Jämtlands län, Miljöövervakningsfunktionen, Avdelningen Miljö och Fiske. Rapport 2009:1. 16 sid.

Öberg, L. 2010. Treeline dynamics in short and long term perspectives – observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes.Mid Sweden Unversity Licentiate Thesis 51.

Öberg L. 2013. Treeline dynamics in short and long term perspectives – observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes. Mid Sweden University Doctoral Thesis 143. 136 sid.

Öberg L. 2015. Växter som trotsar kylan. Utemagasinet 2015:02, sid. 38-39.

Öberg L. 2015. Växter som kryper. Utemagasinet 2015:03, sid. 78-79.

Öberg L. 2015. Växter som doftar vår. Utemagasinet 2015:04, sid. 34-35.

Öberg L. 2015. Växter som följer vägen. Utemagasinet 2015:05, sid. 76-77.

Öberg L. 2015. Fjällen förändras i takt med klimatet. Utemagasinet 2015:06, sid. 86-87.

Öberg L. 2015. Växter som trivs på fjället. Utemagasinet 2015:06, sid. 126-127.

Öberg L. 2015. Växter som glimmar på myren. Utemagasinet 2015:07, sid. 58-59.

Öberg L. 2015. Snölegor berättar om klimatet. Utemagasinet 2015:09, sid. 86-87.

Öberg L. 2015. Glaciärerna och deras dolda skatter. Utemagasinet 2015:10, sid. 70-73.

Öberg L. 2015. Fjällmyrarna och klimatet. Utemagasinet 2015:11, sid. 78-81.

Öberg L. 2015. Fjällnära ögonblick. En fotobok som jag än så länge endast låtit trycka upp i ett exemplar för eget bruk – http://www.onskefoto.se/dela-online-fotobok/01be997f-d463-4137-b3de-7d6d45d788a2 (Bilder från boken visas som bildspel på Åre Turistbyrå och på Hanriis Café & Butik i Handöl.)

Öberg L. 2016.”Klimatsmarta” växter. Utemagasinet 2016:01, sid. 84-87.

Öberg L. 2016. Kultur i fjällnatur. Utemagasinet 2016:02, sid. 88-91.

Öberg L. 2016. Lämningar av liv till fjälls. Utemagasinet 2016:03, sid. 64-67.

Öberg L. 2016. Blomfrossa på Gotland. Utemagasinet 2016:07/08, sid. 114-117.

Öberg L. 2016. Vindkraft på fjället. Utemagasinet 2016:09, sid. 92-94.

Öberg L. (text) & Brunzell M. (illustrationer) 2013. Old Rasmus & Old Tjikko – sagan om två urgamla fjällgranar. Jengel Förlag.

Öberg L. (text) & Brunzell M. (illustrationer) 2013. Old Rasmus & Old Tjikko – the fairy tale of two ancient alpine spruces. Jengel Förlag.

Öberg L. & Kullman L. 2011. Ancient subalpine clonal spruces (Picea abies) – sources of postglacial vegetation history in the Swedish Scandes. Arctic 64(2), 183–196.

Öberg L. & Kullman L. 2011. Recent Glacier Recession – a New Source of Postglacial Treeline and Climate History in the Swedish Scandes. Landscapeonline Edition 26/2011. 2011-12-07.

Öberg L. & Kullman L. 2012. Contrasting short-term performance of mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) treeline along a latitudinal continentality-maritimity gradient in the southern Swedish Scandes. Fennia 190(1),19–40. ISSN 1798-5617.

Öberg L. & Kullman L. 2013. Fjällens urgamla granar – en faktabok. Jengel Förlag.

Öberg L. & Kullman L. 2013. Ancient alpine spruces – life and history. Jengel Förlag.

Öberg L, Wallstam E. & Stenson B. 2017. Flora för fjällvandrare. Calazo Förlag AB.

Öberg L, Wallstam E. & Stenson B. 2017. Vaeltajan tunturikasvio. Calazo Förlag AB.

Upphovsrätt © 2024 lisaoberg.se. Alla rättigheter förbehållna. | Chique Photography av Catch Themes