LISA ÖBERG

text- och bildmakare i fjällen


Fjällekolog/fil.dr i biologi

FOTO: natur (och kultur i natur), vetenskaplig och populär dokumentation, photo art – även husdjur, porträtt, dop, bröllop och familjefotografering

TEXT: böcker, artiklar, reportage och faktapublikationer

GUIDNINGAR och exkursioner i fjällmiljö

SPRÅK- och korrekturgranskning

FÖREDRAG och bildvisningar

KONSULT inom fjällekologi

Medlem i Svenska Fotografers Förbund och Sveriges Författarförbund.