LISA ÖBERG

text- och bildmakare i fjällen


Fjällekolog/fil.dr i biologi

 

FOTO: natur (och kultur i natur), vetenskaplig och populär dokumentation, photo art

TEXT: böcker, artiklar, reportage och faktapublikationer

SPRÅK- och korrekturgranskning

FÖREDRAG och bildvisningar

GUIDNINGAR och exkursioner i fjällmiljö

KONSULT inom fjällekologi