Vårtecken 2018

 • lisaoberg
 • 2018-04-21
 •  
  Ullvide – Salix lanata. 2018-04-16.
  Tussilago/hästhov – Tussilago farfara. 2018-04-16.
  Tuvull – Eriophorum vaginatum. 2018-04-16.
  Purpurbräcka – Saxifrakga oppositifolia. 2018-04-19.
  Gullpudra – Chrysosplenium alternifolium. Älggräs – Filipendula ulmaria till vänster. Tegefjäll, 2018-04-20.
  Blommande tuvull. 2018-04-30.

  Bergfink 2018-04-10

  Stare 2018-04-11

  Bofink 2018-04-12

  Sädesärla 2018-04-12

  Häger 2018-04-12

  Lövsångare 2018-04-17

  Rödvingetrast 2018-04-17

  Nässelfjäril  2018-04-17

  Storspov 2018-04-20

  Knipa 2018-04-25

  Drillsnäppa 2018-04-25

  Grönbena 2018-04-25

  Fjällvråk 2018-05-02

  Tofsvipa 2018-05-03 (Ånn)

  Gransångare 2018-05-04 (Åre)

  Fjällgröna 2018-05-15

  Krypljung 2018-05-15

  Ripbär 2018-05-15

  Gök (Bunnerviken) 2018-05-13

  Backskärvfrö (Bunnerviken) 2018-05-16