Frosttorka och fjällbjörkmätarangrepp

 • lisaoberg
 • 2018-06-03
 • Frosttorkan har återigen slagit till mot barrträden i Handölsdalen. Denna gång (bland annat) i ett bälte strax ovanför Handöl, i höjd med Snasahögarnas stugby. När träden pga av tjäle inte kan ersätta det vatten de gör av med när det åter börjar bli varmare på våren, skadas hela eller delar av barr/barrmassa. Barrträden kan i de flesta fall återhämta sig från frosttorka så länge inte hela barrmassan har skadats svårt.

  I samma område har även fjällbjörkar (och andra lövträd) skadats, bland annat av ett angrepp av fjällbjörkmätarens – Epirrita autumnata – larver. Björkarna kan också oftast återhämta sig från enstaka, måttliga fjällbjörkmätarangrepp, vilka faktiskt stimulerar fjällbjörkens föryngring.

  Det kanske ser trist ut just nu, men naturliga störningar är sällan enbart av ondo. Fjällbjörken behöver störningar för att de ska föryngras – för att skjuta nya skott – och för att fjällbjörkskogen ska vitaliseras, annars dör träden så småningom av ålderdom. Och de barrräd som eventuellt dukar under som en direkt följd av frosttorka, blir uppskattad död ved för många andra organismer. 

  Nedre Handölsdalen Täljstensvalen till höger och med Ånnsjön och Åreskutan i bakgrunden. 
  De skadade träden syns på avstånd som ett gråbrunt bälte.
  Hela eller delar av barr/barrmassan kan skadas när trädet drabbas av torka på våren. De skadade barren blir rostfärgade.
  I förgrunden står en björk som inte kommer att grönska nämnvärt i år pga av ett insektsangrepp, fjällbjörkmätare – Epirrita autumnata. De skadade barrträden framträder tydligt genom sin roströda färg i bakgrunden.
  Fjällbjörkmätarens – Epirrita autumnata – larver (bilden) livnär sig huvudsakligen av fjällbjörkslöv, men äter även annat grönt, bland annat blåbärsris.