Blomstervandring i Rödde/Fridflon

 • lisaoberg
 • 2021-07-07
 • Tyvärr var det bara brudsporre och några enstaka exemplar av ängsnycklar som blommade bland de mer spektakulära arterna i rikkärret Fridflon, men purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii med inslag av gyllenmossa Tomentypnum nitens och korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides, kalkindikatorn axag Schoenus ferrugineus, bladvass Phragmites australis, blåtåtel Molinia caerulea, tuvsäv Trichophorum cespitosum, snip Trichophorum alpinum och gräsull Eriophorum latifolium såg vi, tillsammans med orkidén tvåblad Listera ovata, dvärglummer Selaginella selaginoides, knagglestarr Carex flava och hirsstarr Carex panicea – för att nämna några av alla de arter som rikkärret innehåller. Alldeles i närheten av bilparkeringen växer en av karaktärsarterna för Rödde kalkbarrskog, skogsvicker Vicia sylvatica, som alltjämt är i blom. Kvällen avslutades på Backgården med bokförsäljning och suveränt gott fika – tack för det Maria och Anna Novak! Och tack till Jana Novak som höll i arrangemanget.

  Några av mina fjällväxtbilder (foto på akrylglas) finns i sommar att beskåda på Backgården

  Informationsskylt för Rödde naturreservat med rikkärret Fridflon.
  Totalt 21 deltagare på blomstervandringen i det nyligen utökade naturreservatet.
  Bergslok Melica nutans.
  Skogsvicker Vicia sylvatica.
  Den högväxta, tuvbildande  tagelstarren Carex appropinquata.
  Vattenklöver Menyanthes trifoliata, nu överblommad med fina, gröna frukter.
  Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata.
  Blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta, nu överblommade.