Fjällen i ett föränderligt klimat – från istid till nutid

  • lisaoberg
  • 2018-11-22
  • Föredrag: Fjällen i ett föränderligt klimat - från istid till nutid
    Fjällen i ett föränderligt klimat – från istid till nutid.

    Nytt föredrag om hur fjällen och fjällvegetationen har förändrats sedan senaste istiden och om hur vegetations och klimatutvecklingen kan rekonstrueras genom kol 14-datering av trädrester som påträffas i anslutning till smältande glaciärer och under fjällens urgamla grankloner. 

    Kontakta mig för offert och bokning.