Ullvide – Salix lanata. 2018-04-16.

Tussilago/hästhov – Tussilago farfara. 2018-04-16.

Tuvull – Eriophorum vaginatum. 2018-04-16.

Purpurbräcka – Saxifrakga oppositifolia. 2018-04-19.

Gullpudra – Chrysosplenium alternifolium. Älggräs – Filipendula ulmaria till vänster. Tegefjäll, 2018-04-20.

Blommande tuvull. 2018-04-30.

Bergfink 2018-04-10

Stare 2018-04-11

Bofink 2018-04-12

Sädesärla 2018-04-12

Häger 2018-04-12

Lövsångare 2018-04-17

Rödvingetrast 2018-04-17

Nässelfjäril  2018-04-17

Storspov 2018-04-20

Knipa 2018-04-25

Drillsnäppa 2018-04-25

Grönbena 2018-04-25

Fjällvråk 2018-05-02

Tofsvipa 2018-05-03 (Ånn)

Gransångare 2018-05-04 (Åre)

Fjällgröna 2018-05-15

Krypljung 2018-05-15

Ripbär 2018-05-15

Gök (Bunnerviken) 2018-05-13

Backskärvfrö (Bunnerviken) 2018-05-16