Norra Tvärån i höstfärger

  • lisaoberg
  • 2020-09-21
  • Vi fick en synnerligen fin tur längs Norra Tvärån (Handölsdalen) i helgen – och många sena blomningar fick vi se (bl.a. mossviol, mossljung, dvärg- och ullvide, tätört, fjällskallra, kråkklöver, styvstarr, ormrot, fjällmaskros, lapparv, nordspira, kryp- och lappljung). Vi gick från regn till sol i en varierande höstfärgskala. Och hunden Lizzie förgyllde vår tillvaro!

    200919-1031_124582