En mycket trevlig blomster- och kunskapsvandring på Välliste, ägde rum lördag 13 juli 2019 – ett arrangemang i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen i Östersund och Åre, med start- och slutpunkt vid P-platsen i anslutning till Trillevallens liftar. Fjorton deltagare slöt upp.

Välliste är ett lättillgängligt, kalkrikt fjäll med rik flora, vilket indikeras av bland annat smörboll och vitsippsranunkel i fjällets nedre delar och rikligt med fjällsippa uppe på fjällhedarna. 

En (icke alls fullständig) artlista visas nedan. 

Förteckning över påträffade växter på Välliste, 2019-07-13.

Förteckning över påträffade växter på Välliste, 2019-07-13.

Här visas ett urval av bilder från den fina vandringen – växtnamnen syns om man håller muspekaren över bilden.  Bilderna med förklarande text finns även här …