Åreskutan 1360 m ö.h.

Nyetablerad gran (cirka 10 cm hög) på Åreskutan, cirka 1370 m ö.h.

Åreskutan, cirka 1370 m ö.h.

Detta är en av mest fascinerande platser jag vet. Här uppe, strax ovanför 1360 m ö.h. växte trädformig gran för cirka 12 000 år sedan. Då fanns troligen rester av inlandsisen kvar i dalgångarna nedanför fjället. Detta är den äldsta kända, säkra förekomsten av gran i Skandinavien.  Redan för cirka 17 000 år sedan växte fjällbjörk på samma plats.