Lisa Öberg

text- och bildmakare i fjällen

Meny Stäng

Sida 2 av 4

Den fantastiska sommaren 2018 …

Storsnasen med nysnö, 2018-08-26. Border collien Kivi och "Bonsai-tallen"i förgrunden.

Storsnasen med nysnö, 2018-08-26. Border collien Kivi och ”Bonsai-tallen”i förgrunden.

… är slut och hösten har gjort sitt intåg med nysnö på fjällen. I fjällbjörkskogen trängs de gula kantarellerna och på myrarna börjar dvärgtranbären mogna. Nog för att vi hade kunnat njuta av mer sommarvärme, men allt har ett slut och vi ser fram emot en fin höst och vinter.

Frosttorka och fjällbjörkmätarangrepp

Frosttorkan har återigen slagit till mot barrträden i Handölsdalen. Denna gång (bland annat) i ett bälte strax ovanför Handöl, i höjd med Snasahögarnas stugby. När träden pga av tjäle inte kan ersätta det vatten de gör av med när det åter börjar bli varmare på våren, skadas hela eller delar av barr/barrmassa. Barrträden kan i de flesta fall återhämta sig från frosttorka så länge inte hela barrmassan har skadats svårt.

I samma område har även fjällbjörkar (och andra lövträd) skadats, bland annat av ett angrepp av fjällbjörkmätarens – Epirrita autumnata – larver. Björkarna kan också oftast återhämta sig från enstaka, måttliga fjällbjörkmätarangrepp, vilka faktiskt stimulerar fjällbjörkens föryngring.

Det kanske ser trist ut just nu, men naturliga störningar är sällan enbart av ondo. Fjällbjörken behöver störningar för att de ska föryngras – för att skjuta nya skott – och för att fjällbjörkskogen ska vitaliseras, annars dör träden så småningom av ålderdom. Och de barrräd som eventuellt dukar under som en direkt följd av frosttorka, blir uppskattad död ved för många andra organismer. 

Nedre Handölsdalen Täljstensvalen till höger och med Ånnsjön och Åreskutan i bakgrunden. 

De skadade träden syns på avstånd som ett gråbrunt bälte.

Hela eller delar av barr/barrmassan kan skadas när trädet drabbas av torka på våren. De skadade barren blir rostfärgade.

I förgrunden står en björk som inte kommer att grönska nämnvärt i år pga av ett insektsangrepp, fjällbjörkmätare – Epirrita autumnata. De skadade barrträden framträder tydligt genom sin roströda färg i bakgrunden.

Fjällbjörkmätarens – Epirrita autumnata – larver (bilden) livnär sig huvudsakligen av fjällbjörkslöv, men äter även annat grönt, bland annat blåbärsris.

 

 

 

 

Vårtecken 2018

 

Ullvide – Salix lanata. 2018-04-16.

Tussilago/hästhov – Tussilago farfara. 2018-04-16.

Tuvull – Eriophorum vaginatum. 2018-04-16.

Purpurbräcka – Saxifrakga oppositifolia. 2018-04-19.

Gullpudra – Chrysosplenium alternifolium. Älggräs – Filipendula ulmaria till vänster. Tegefjäll, 2018-04-20.

Blommande tuvull. 2018-04-30.

Bergfink 2018-04-10

Stare 2018-04-11

Bofink 2018-04-12

Sädesärla 2018-04-12

Häger 2018-04-12

Lövsångare 2018-04-17

Rödvingetrast 2018-04-17

Nässelfjäril  2018-04-17

Storspov 2018-04-20

Knipa 2018-04-25

Drillsnäppa 2018-04-25

Grönbena 2018-04-25

Fjällvråk 2018-05-02

Tofsvipa 2018-05-03 (Ånn)

Gransångare 2018-05-04 (Åre)

Fjällgröna 2018-05-15

Krypljung 2018-05-15

Ripbär 2018-05-15

Gök (Bunnerviken) 2018-05-13

Backskärvfrö (Bunnerviken) 2018-05-16

 

Sidensvansar i rönnen

Sidensvans som äter av en äppelhalva i en av gårdens rönnar.

Sidensvansar som äter av äppelhalvor i en av gårdens rönnar. När inga äpplen finns, verkar det faktiskt som om de äter solrosfrön från marken.

Ibland blir det bråk om de bästa äppelbitarna.

Kivi & Rasmus

Bilder från dagens lek i Bunnerviken med den underbara hunden Rasmus och den lika underbara Border collie-valpen Kivi.

När snön knarrar ”ihåligt”

Fjällgranar i Handölsdalen.

Fjällgranarna sträcker sig mot nymånens skära.

 

Snasahögarna.

Snasahögarna innan man kommer över krönet och ser Sylarna.

 

Jag och den underbara hunden Rasmus (som tittar i riktning mot månen) strax innan vi vände om hemåt. När snön knarrar ihåligt och hår och ögonfransar täcks av frost, kan man vara säker på att det är kallare än minus 20.

 

Handölstallen

Handölstallen

Handölstallen, eller bonsaitallen, som vi också brukar kalla den, på grund av dess tuktade utseende. Bilden är tagen 2018-01-21, under ”blå timmen” strax efter solnedgången.

Hackspettar på gården

Mindre hackspett – Dendrocopos minor. Handöl 2018-01-03.

 

Mindre hackspett – Dendrocopos minor. Handöl 2017-12-27.

11 200 år gammal grankotte funnen i Lappland

Leif Kullman med en annan grankotte funnen strax under toppen av Åreskutan, 1360 m ö.h. (2006-09-13). Kol 14-datering av subfossil ved visar att gran växte på denna plats för 13 800 år sedan. Läs mer på kullmantreeline.com

 

Leif Kullman, forskare vid Umeå universitet, har funnit en grankotte som är 11 200 år gammal nedanför Tärnaglaciären i Lappland, Västerbottens län. Det kan vara den äldsta grankotte som har påträffats i Sverige. Läs mer om det intressanta fyndet i VK online. 

 

Förvinter i Bunnerviken

Hästen, hunden och månen. Här finns fortfarande mycket att äta för en häst.

 

Strukturerat pinnkaos som ständigt fascinerar.

 

Snart står solen så lågt att dess strålar inte når ner hit till ån.

 

Bruset från åarna och svanarnas sång är det enda som bryter tystnaden.